- webboard เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้วมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ รร.นรต. ไม่ว่าเป็นเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่สงสัย สามารถสอบถามได้โดยทาง รร.นรต.จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบ ถามของท่าน ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ในการติดต่อ  
       
     
 
 
หัวข้อคำถาม : สอบถาม ยอดผู้สมัคสอบนายร้อยตำรวจหญิง(บุคคลภายนอก) ณ ปัจจุบัน ครับ
คำถาม : สอบถาม ยอดผู้สมัคสอบนายร้อยตำรวจหญิง(บุคคลภายนอก) ณ ปัจจุบัน ครับ
ถามโดย :ณัฐพล เมื่อ :15/1/2555 16:40:58
ตอบคำถาม : ยอดผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิงประมาณ 3,000 คน จ่ายเงินแล้วประมาณ 1,900 คน
 
webmaster  17/1/2555 15:03:59